Francesc Xavier Miarnau ha ofert els seus coneixements teòrics i pràctics tant del fosfur d’alumini com el fosfur de magnesi als alumnes del curs de fumigadors a Alfarràs dut a terme la primera quinzena de febrer de 2023.

El curs de fumigadors ha estat organitzat pel Serfei de Sanitat Vegetal de la Generalitat de Catalunya. Aquest curs habilita els alumnes que el superen amb èxit, un cop obtingut el carnet de fumigador, a aplicar fosfur d’alumini o magnesi i d’altres fumigants.

El fosfur d’alumini o magnesi és una eina que permet el control de rosegadors (talpons, bufons…) a l’àmbit agrícola.