Política de Privacitat

Seguint els principis de licitud, lleialtat i transparència, posem a la vostra disposició aquesta Política de Privadesa.

1. Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?

TITULAR DEL LLOC WEB
Denominació Social Miarnau Agritecno, SL
NIF B25220757
Domicili Social PI Panamà · C/ Jaume Sarroca, 5
Torres de Segre
25170 (Lleida)
Correu electrònic info@miarnau.cat
Telèfon 973 796 081

 

2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Miarnau Agritecno, SL , depenent de la categoria d’interessat de què es tracti, tractem la informació que ens facilita amb les finalitats següents:

Interessats Finalitats del tractament
Potencials clients Gestionar la relació comercial i/o professional potencial, gestionar l’enviament d’informació sol·licitada i/o resoldre les consultes plantejades, facilitar ofertes dels nostres serveis i/o productes del seu interès.
Clients Gestionar la relació comercial i/o professional, facilitar ofertes dels nostres serveis i/o productes del vostre interès.
Proveïdors Gestionar la relació comercial i/o professional.
Usuaris web Gestionar l’anàlisi de les vostres dades de navegació

3. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades personals, depenent de la categoria d’interessat de què es tracti, pot ser:

Interessats Base legal
Potencials clients Art. 6.1.b RGPD: aplicació, a petició de l’interessat, de mesures precontractuals (pressupostos, fulls d’encàrrec, ofertes de serveis…). 

Art. 6.1.f RGPD: Interès legítim (enviar informació sol·licitada, respondre a les consultes plantejades…).

Art. 6.1.a RGPD: consentiment del propi interessat (facilitar ofertes dels nostres serveis i/o productes).

Clients Art. 6.1.b RGPD: execució d’un contracte on l’interessat és part.
Proveïdors Art. 6.1.b RGPD: execució d’un contracte on l’interessat és part.
Usuaris web Art. 6.1.a RGPD: consentiment del propi interessat.

Les dades que us sol·licitem són adequades, pertinents i estrictament necessàries i en cap cas està obligat a facilitar-nos-les, però la seva no comunicació podrà afectar la finalitat del servei o la impossibilitat de prestar-lo.

 

4. Per quant de temps conservarem les vostres dades personals?

Les seves dades seran conservades el temps mínim necessari per a la correcta prestació del servei ofert així com per atendre les responsabilitats que se’n poguessin derivar i de qualsevol altra exigència legal.

 

5. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Miarnau Agritecno, SL no comunicarà les seves dades a cap tercer, llevat que se n’informi expressament.

Addicionalment us informem que determinades dades, en virtut de la normativa vigent o de la relació contractual que mantingui amb Miarnau Agritecno, SL , podran ser comunicades a:

  • Els bancs i les entitats financeres per al cobrament dels serveis contractats i/o productes comprats.
  • Administracions públiques amb competència als sectors de l’activitat de Miarnau Agritecno, SL , quan així ho estableixi la normativa vigent.

6. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Els drets de protecció de dades que podran exercir els interessats, quan escaiguin, són:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
  • Dret de rectificació o supressió.
  • Dret d´oposició.
  • Dret a sol·licitar la limitació del tractament.
  • Dret a la portabilitat de les dades.
  • Dret a no ésser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades.

Els titulars de les dades personals obtingudes podran exercir els seus drets de protecció de dades personals dirigint una comunicació per escrit al domicili social de Miarnau Agritecno, SL o al correu electrònic administracio@miarnau.cat

Models, formularis i més informació disponible sobre els seus drets a la pàgina web de l’autoritat de control nacional, Agència Espanyola de Protecció de Dades, d’ara endavant, AEPD, www.aepd.es

7. Puc retirar el consentiment?

Teniu la possibilitat i el dret a retirar el consentiment per a qualsevol finalitat específica atorgada en el seu moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

8. On puc reclamar si considereu que no es tracten les meves dades correctament?

Si algun interessat considera que les vostres dades no són tractades correctament per Miarnau Agritecno, SL  o que les sol·licituds d’exercici de drets no han estat ateses de forma satisfactòria, podeu interposar una reclamació davant de l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’AEPD la indicada al territori nacional, www.aepd.es.

9. Seguretat i actualització de les vostres dades personals

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que heu adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades. Tot això per evitar la seva alteració, pèrdua, i/o tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix ​​la normativa, si bé la seguretat absoluta no existeix.

És important que, perquè puguem mantenir les vostres dades personals actualitzades, ens informe sempre que es produeixi una modificació d’aquestes dades.

10. Confidencialitat

Miarnau Agritecno, SL us informa que les vostres dades seran tractades amb el màxim zel i confidencialitat per tot el personal que intervingui en qualsevol de les fases del tractament. No cedirem ni comunicarem a cap tercer les vostres dades, excepte en els casos legalment previstos, o llevat que l’interessat ens hagués autoritzat expressament.