en castellano
Tractaments
TRACTAMENTS PER A PRODUCTES EMMAGATZEMATS: Cereals, Fruits secs, etc
Normes i recomanacions per a un correcte emmagatzematge
En referència a l`habitacle
1. Neteja de magatzem i exteriors
2. Revisió d`accessos, finestres i conduccions d`aigua
3. Impermeabilització de zones humides a terra i parets
En relació al producte a emmagatzemar
1. Humitat correcta (entre 11-13 %)
2. Neteja del producte
3. Integritat física del gra del cereal o de les llegums
4. Temperatura d` emmagatzematge per sota de 30º C
Tractaments preventius

El producte en el moment de ser emmagatzemat és portador de postes, larves i fins i tot insectes adults que afectaran la seva conservació.

1. Tractament de desinsectació de magatzem o sitges amb un insecticida autoritzat
K-Obiol EC 25
https://www.environmentalscience.bayer.es/~/media/PRFSpain/Product%20Images/Bodegones/K-Obiol-bodegon-1L-y-5L.ashx?h=4060&w=3000 http://www.miarnau.cat miarnau agritecno productos tratamientos fitosanitarios fertilizantes proteccion cultivo desinsectacion cereal DDD desratizacion desinfeccion asesoriamiento tecnico comercialtractaments productes proteccio cultius desinsectacio fitosantaris fertilitzants desratizaciotorres segre
K-Obiol UVL6
http://www.pestcontrol-expert.com/bayer/cropscience/bespestcontrol.nsf/id/ES_K-Obiol_ULV6 http://www.miarnau.cat miarnau agritecno productos tratamientos fitosanitarios fertilizantes proteccion cultivo desinsectacion cereal DDD desratizacion desinfeccion asesoriamiento tecnico comercialtractaments productes proteccio cultius desinsectacio fitosantaris fertilitzants desratizaciotorres segre
AquaPy NF
http://www.pestcontrol-expert.com/bayer/cropscience/bespestcontrol.nsf/id/ES_Aquapy_NF http://www.miarnau.cat miarnau agritecno productos tratamientos fitosanitarios fertilizantes proteccion cultivo desinsectacion cereal DDD desratizacion desinfeccion asesoriamiento tecnico comercialtractaments productes proteccio cultius desinsectacio fitosantaris fertilitzants desratizaciotorres segre
2. Tractament amb K-OBIOL EC 25 o K-OBIOL ULV6 en el moment de la entrada de gra en el magatzem
3. Prevenció de crosta en els munts de cereal amb SEED RIGHT D en superfície

Conservació de cereal ecològic. Control d`insectes i humitat amb SEED RIGHT D
http://www.sanitrade.es/productos/tratamientos-y-proteccion-del-grano.html?page=shop.browse&category_id=47 http://www.miarnau.cat miarnau agritecno productos tratamientos fitosanitarios fertilizantes proteccion cultivo desinsectacion cereal DDD desratizacion desinfeccion asesoriamiento tecnico comercialtractaments productes proteccio cultius desinsectacio fitosantaris fertilitzants desratizaciotorres segre

sanitrade.es
Producto de origen natural a base de
silicatos y óxidos de silicio que, por
su alta higroscopia controla el desarrollo
de mohos y hongos, reduce la humedad
y, por sus características abrasivas, controla
el desarrollode los insectos infestantes
presentes en los granos en la fase de almacenado

Dosis de empleo: 2 Kg/Tn

Apto para agricultura ecológica
http://www.aeb-group.com/or4/or?uid=aeb.main.index&oid=92567 http://www.miarnau.cat miarnau agritecno productos tratamientos fitosanitarios fertilizantes proteccion cultivo desinsectacion cereal DDD desratizacion desinfeccion asesoriamiento tecnico comercialtractaments productes proteccio cultius desinsectacio fitosantaris fertilitzants desratizaciotorres segre

aebgroup.com
Tractaments curatius
Es recomana efectuar-los a partir d`un mes de l`emmagatzematge del gra.
Una femella de qualsevol coleòpter que afecti al cereal multiplica por dos-cents cincuanta de mitjana i de forma exponencial el nombre d`individus mensualment
Logística del tractament

1. Determinar si el magatzem reuneix les condicions necessàries de seguretat, estanquitat i distancia de nuclis habitats per a poder aplicar productes MOLT TÒXICS

2. Determinada la presencia de plaga, s`efectuarà el tractament amb Fosfur d`alumini o magnesi localitzant-lo i distribuint-lo en el gra emmagatzemat

3. Tractament de parets i resta de magatzem amb insecticida autoritzat
Ampliar imagen http://www.miarnau.cat miarnau agritecno productos tratamientos fitosanitarios fertilizantes proteccion cultivo desinsectacion cereal DDD desratizacion desinfeccion asesoriamiento tecnico comercialtractaments productes proteccio cultius desinsectacio fitosantaris fertilitzants desratizaciotorres segre
4. Segellat amb lona de plàstic per a retenir el gas fofamina en el producte a desinsectar

5. Senyalització con cartells del magatzem tractat

6. Aixecament del tractament en el termini assenyalat previ control de la existència de fosfamina

7. Certificació de la desinsectació i del treball realitzat
http://www.detia-degesch.de/articles.php?lang=es&art_id=108 http://www.miarnau.cat miarnau agritecno productos tratamientos fitosanitarios fertilizantes proteccion cultivo desinsectacion cereal DDD desratizacion desinfeccion asesoriamiento tecnico comercialtractaments productes proteccio cultius desinsectacio fitosantaris fertilitzants desratizaciotorres segre

detia-degesch.de
http://www.cequisa.com/dep-venta-industrial.asp http://www.miarnau.cat miarnau agritecno productos tratamientos fitosanitarios fertilizantes proteccion cultivo desinsectacion cereal DDD desratizacion desinfeccion asesoriamiento tecnico comercialtractaments productes proteccio cultius desinsectacio fitosantaris fertilitzants desratizaciotorres segre

cequisa.com
Desratizació
- En granges, magatzems agrícoles, zones industrials i vivendes

- Personal autorizat i especializat en desratizació

- Posada en pràctica de les millors estratègies de control i utilització dels raticides més adients per als rosegadors (esquers granulats, pastes, blocs, en forma líquida, etc.)

Control de talpó i talpa europea

Producte: DETIA (aplicat per personal autoritzat)

Localitzar pastilles en las galeries i senyalització de las àrees tractades

No afecta a la cadena trófica
Ampliar imagen http://www.miarnau.cat miarnau agritecno productos tratamientos fitosanitarios fertilizantes proteccion cultivo desinsectacion cereal DDD desratizacion desinfeccion asesoriamiento tecnico comercialtractaments productes proteccio cultius desinsectacio fitosantaris fertilitzants desratizaciotorres segre
titulo del bloque 012
Ampliar imagen http://www.miarnau.cat miarnau agritecno productos tratamientos fitosanitarios fertilizantes proteccion cultivo desinsectacion cereal DDD desratizacion desinfeccion asesoriamiento tecnico comercialtractaments productes proteccio cultius desinsectacio fitosantaris fertilitzants desratizaciotorres segre
Ampliar imagen http://www.miarnau.cat miarnau agritecno productos tratamientos fitosanitarios fertilizantes proteccion cultivo desinsectacion cereal DDD desratizacion desinfeccion asesoriamiento tecnico comercialtractaments productes proteccio cultius desinsectacio fitosantaris fertilitzants desratizaciotorres segre
Ampliar imagen http://www.miarnau.cat miarnau agritecno productos tratamientos fitosanitarios fertilizantes proteccion cultivo desinsectacion cereal DDD desratizacion desinfeccion asesoriamiento tecnico comercialtractaments productes proteccio cultius desinsectacio fitosantaris fertilitzants desratizaciotorres segre
Ampliar imagen http://www.miarnau.cat miarnau agritecno productos tratamientos fitosanitarios fertilizantes proteccion cultivo desinsectacion cereal DDD desratizacion desinfeccion asesoriamiento tecnico comercialtractaments productes proteccio cultius desinsectacio fitosantaris fertilitzants desratizaciotorres segre
Ampliar imagen http://www.miarnau.cat miarnau agritecno productos tratamientos fitosanitarios fertilizantes proteccion cultivo desinsectacion cereal DDD desratizacion desinfeccion asesoriamiento tecnico comercialtractaments productes proteccio cultius desinsectacio fitosantaris fertilitzants desratizaciotorres segre
Ampliar imagen http://www.miarnau.cat miarnau agritecno productos tratamientos fitosanitarios fertilizantes proteccion cultivo desinsectacion cereal DDD desratizacion desinfeccion asesoriamiento tecnico comercialtractaments productes proteccio cultius desinsectacio fitosantaris fertilitzants desratizaciotorres segre
Miarnau Agritecno S.L. P.I. Panamá · C/ Jaume Sarroca, 5 - 25170 Torres de Segre (Lleida) 973 796 081 info@miarnau.cat